Konkurs plastyczny „Jasło w kolorach wiosny” rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny „Jasło w kolorach wiosny” organizowany przez Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle polegał na wykonaniu pracy plastycznej, przedstawiającej miasto i atrakcje turystyczne Jasła, której motywem przewodnim jest wiosna. Celem konkursu była prezentacja twórczości dzieci, propagowanie wśród dzieci walorów turystycznych Jasła, a także pogłębianie poczucia tożsamości regionalnej. Do konkursu zgłoszono 153 prace plastyczne.…

Kapliczki i krzyże – Majówka z Michalinami

21 maja br. odbyło się spotkanie Klubu Poetów i Twórców Ludowych „Michalina” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle poświęcone nabożeństwom majowym. Tradycja Majówek kontynuowana jest do dzisiaj. To piękny zwyczaj śpiewania pieśni i modlitw na cześć Maryi – nie tylko w kościołach, ale przy kapliczkach i przydrożnych figurach. W przydrożnej kapliczce zza krat Maryja z…