Klasztor i Kościół Sióstr Wizytek

Powstał w miejscu starej poaustriackiej prochowni po przybyciu do Jasła sióstr Wizytek z Wersalu w 1903 r. Podczas II wojny św. uległ całkowitemu zniszczeniu, ocalała jedynie figura Matki Bożej, która obecnie stoi na placu przed świątynią, wybudowaną w 1951 r. W głównym ołtarzu kościoła podziwiać można wierną kopię obrazu Matki Boskiej z Ostrej Bramy oraz…

Kolegiata farna

Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jasielska fara to najstarsza świątynia w Jaśle. Pierwsza wzmianka o parafii w Jaśle pochodzi sprzed roku 1325. Początkowo istniał tu drewniany kościół. Według kroniki Jana Długosza, murowany kościół został zbudowany dopiero w 1446 r., a powstał dzięki fundacji braci Mikołaja i Stanisława Cielątków. Do wybudowania świątyni przyczyniło się także…

Kirkut

Cmentarz żydowski usytuowany jest przy ul. Floriańskiej, z XIX w. Na powierzchni 0,33 ha znajduje się około stu macew i mogiła zbiorowa żołnierzy austriackich pochodzenia żydowskiego poległych w czasie I wojny światowej. W centrum kirkutu społeczność jasielska upamiętniła pomordowanych pomnikiem. Fragmenty macew, zdewastowanych przez Niemców w czasie okupacji hitlerowskiej, zostały wmurowane w ogrodzenie cmentarza tworząc…

Glorietka

Glorietka – drewniana altana w północnej części jasielskiego parku, wzniesiona pod koniec XIX w., której powstanie przypisuje się wizycie cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa I. Na szczycie zabytkowej glorietki znajduje się wizerunek Eola – boga wiatrów.