Rynek miejski

Rynek Miejski – z kamieniczkami, które w większości zostały zniszczone w czasie II wojny św., a następnie odbudowane przez mieszkańców. Najstarsze z nich pochodzą z przełomu XVIII/XIX w. W jednej z kamieniczek (nr 17) mieściła się apteka, prowadzona przez prekursora przemysłu naftowego – Ignacego Łukasiewicza, który zbudował w Jaśle (os. Ulaszowice) pierwszą na świecie destylarnię…

Obserwatorium Astronomiczne w Jaśle

Obserwatorium Astronomiczne w Jaśle to wymarzone miejsce dla miłośników astronomii. Umożliwia obserwację bliskiego i dalekiego nieba wieczorną porą przy użyciu profesjonalnych instrumentów astronomicznych oraz takich zjawisk astronomicznych jak: zaćmienia, zakrycia, przejścia oraz planety układu słonecznego. Obserwatorium astronomiczne w Jaśle, które funkcjonuje od stycznia 2011 r. jest jednym z trzech w kraju, które posiada tak dużą…

Pałac Sroczyńskich

Pałac Sroczyńskich położony jest przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego w Jaśle. Historycy przypisują okres powstania rezydencji na początek XVII w. Pierwsze wzmianki o budowli w tym rejonie pochodzą z 1629 r. „Spis Dóbr Koronnych” informuje o „zameczku murowanym”, do którego prowadził most zwodzony, a budowla otoczona była wałem ziemnym. W XVIII w. majątek w Gorajowicach zakupił…

Kościół pw. św. Stanisława BM

Powszechnie nazywany kaplicą gimnazjalną lub „Kościółkiem” to jednonawowa świątynia została wybudowana w 1893 r. Obiekt został zniszczony w czasie II wojny światowej i następnie odbudowany. We wnętrzu znajduje się galeria, oparta na dziesięciu filarach w styku romańskim, a nad wejściem widnieje napis „Soli Deo – Jedynemu Bogu”. Więcej informacji: http://kosciolek.info

Klasztor i Kościół Sióstr Wizytek

Powstał w miejscu starej poaustriackiej prochowni po przybyciu do Jasła sióstr Wizytek z Wersalu w 1903 r. Podczas II wojny św. uległ całkowitemu zniszczeniu, ocalała jedynie figura Matki Bożej, która obecnie stoi na placu przed świątynią, wybudowaną w 1951 r. W głównym ołtarzu kościoła podziwiać można wierną kopię obrazu Matki Boskiej z Ostrej Bramy oraz…

Kolegiata farna

Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jasielska fara to najstarsza świątynia w Jaśle. Pierwsza wzmianka o parafii w Jaśle pochodzi sprzed roku 1325. Początkowo istniał tu drewniany kościół. Według kroniki Jana Długosza, murowany kościół został zbudowany dopiero w 1446 r., a powstał dzięki fundacji braci Mikołaja i Stanisława Cielątków. Do wybudowania świątyni przyczyniło się także…

Kirkut

Cmentarz żydowski usytuowany jest przy ul. Floriańskiej, z XIX w. Na powierzchni 0,33 ha znajduje się około stu macew i mogiła zbiorowa żołnierzy austriackich pochodzenia żydowskiego poległych w czasie I wojny światowej. W centrum kirkutu społeczność jasielska upamiętniła pomordowanych pomnikiem. Fragmenty macew, zdewastowanych przez Niemców w czasie okupacji hitlerowskiej, zostały wmurowane w ogrodzenie cmentarza tworząc…