Wapienie jasielskie w przekopie w Jaśle

W Jaśle, w południowej części miasta, obok terenu rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej, można zobaczyć ciekawe pod względem geologicznym odsłonięciew ścianie przekopu wyrobiska starej, nieczynnej już cegielni. To dobrze wyeksponowane sztuczne odsłonięcie geologiczne znalazło się w grupie 100 najciekawszych obiektów geologicznych, opisanych w Katalogu obiektów geoturystycznych w Polsce, obejmującego wybrane geologiczne stanowiska dokumentacyjne. Już w połowie…

Stary Cmentarz

Stary Cmentarz w Jaśle powstał 230 lat temu W tym roku jasielski cmentarz przy ul. Zielonej obchodzi okrągłą rocznicę – od wiosny 1784 r. jest stałym elementem miejskiego krajobrazu. Pomimo dramatycznych losów miasta w czasie II wojny, kiedy to Jasło niemal całkowicie zostało zburzone i spalone, nekropolia szczęśliwie przetrwała. Położona w centrum miejskiej tkanki, w…

Św. Jan Nepomucen

W wschodniej części jasielskiego rynku znajduje się figura św. Jana Nepomucena. Jest ona dziełem nieznanego artysty i obiektem wpisanym do rejestru zabytków miasta. Biorąc pod uwagę niemalże całkowite zniszczenie samego Rynku, figura cudem przetrwała działania wojenne w czasie II wojny światowej. Uszczerbku doznał jedynie cokół, który został zrekonstruowany po wojnie. Kamienna figura odzyskała swą świetność…

Rynek miejski

Rynek Miejski – z kamieniczkami, które w większości zostały zniszczone w czasie II wojny św., a następnie odbudowane przez mieszkańców. Najstarsze z nich pochodzą z przełomu XVIII/XIX w. W jednej z kamieniczek (nr 17) mieściła się apteka, prowadzona przez prekursora przemysłu naftowego – Ignacego Łukasiewicza, który zbudował w Jaśle (os. Ulaszowice) pierwszą na świecie destylarnię…