Warsztaty w bibliotece

Ścieżkami zainteresowań Jana Szczepanika – podsumowanie projektu MBP w Jaśle

  Od września do października 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle realizowała projekt dla dzieci i młodzieży pn. Jak Jan Szczepanik ubarwił świat? będący zachętą dla młodych mieszkańców Jasła by wzorować się pomysłami oraz podążać ścieżkami wybitnych, być może dotąd nieznanych im postaci. Realizacja przedsięwzięć projektowych przyczyniła się do promowania oraz kształtowania pozytywnych cech,…