Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”

Konkursy: Zostań autorem w Lirycznym Jaśle W związku z dużą rozpiętością terminów ferii zimowych w poszczególnych województwach przedłużamy termin składania prac na XXV Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło” do 31 stycznia 2020 (piątek). Decyduje data stempla pocztowego. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w…