KONKURS PLASTYCZNY „KARTKA ŚWIĄTECZNA MIASTA JASŁA”

KONKURS PLASTYCZNY „Kartka Świąteczna Miasta Jasła” Do 29 listopada 2019 r. (piątek) trwa konkurs plastyczny pn. „Kartka świąteczna Miasta Jasła”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek kulturalno-oświatowych (w tym szkoły podstawowe, świetlice) z terenu miasta Jasła. Celem konkursu jest przedstawienie oczyma dzieci atmosfery Świąt Bożego Narodzenia oraz propagowanie kultywowania tradycji obdarowywania…